A személyes adatok védelme

                              

                                                                               Adatvédelmi irányelvek

 

I.

Alapvető rendelkezés

Az 5. § szerinti személyes adatok üzemeltetője. o) a. 18/2018 Z.z. a személyes adatok védelméről szóló, a módosított szöveg (a továbbiakban: törvény): Závlahári s.r.o. IČO: 48293211 székhelye: Hutnícka 9, Pozsony (a továbbiakban: az üzemeltető).

Az üzemeltető elérhetősége:

     cím: Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 36, Bratislava

     e-mail: info@zavlahari.sk

     telefon: 0917926020

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információt; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy adott azonosítóra való hivatkozással, például névvel, azonosító számmal, lokalizációs adatokkal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, vagy az egyén társadalmi identitását.

Az üzemeltető nem jelölte ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az üzemeltető a megrendelés alapján kezeli az általa megadott személyes adatokat vagy az üzemeltetőtől kapott személyes adatait.

Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosítását, elérhetőségeit és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka

az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. §. 1 pont. b) A törvény,

 

az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) tekintetében a 13. § (3) bekezdésének megfelelően; 1 pont. f) A törvény,

Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz a közvetlen marketing (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) céljából a 13. §. 1 pont. a) a törvény áru vagy szolgáltatás megrendelése hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának célja

a megrendelés biztosítása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; (személyes név, cím, kapcsolat), a személyes adatok nyújtása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet megkötni vagy az üzemeltető teljesíteni,

üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása.

Az üzemeltető automatikusan nem hoz egyedi döntést a törvény 28. §-a értelmében.

IV.

A személyes adatok megőrzésének időpontja

Az üzemeltető személyes adatokat tárol

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartam, valamint az e szerződéses kapcsolatokban foglalt jogok gyakorlása (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

addig, amíg a személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulását legkésőbb 3-ig visszavonják. években, ha a személyes adatokat beleegyezik.

Miután a személyes adatok megőrzési ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei a Shoptet, a könyvelő, a hajózási társaságok

Hozzájárulás a termékértékesítéshez / szolgáltatásnyújtáshoz / szerződéses kifizetések elvégzéséhez, \ t

e-shop szolgáltatások (Shoptet) és más, az e-bolt működéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,

marketing szolgáltatások biztosítása.

Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat feltölteni egy harmadik országba (nem uniós országba) vagy egy nemzetközi szervezetbe.

VI.

Az Ön jogai

A törvényben meghatározott feltételek szerint

a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a törvény 21. cikke értelmében, \ t

a törvény 22. §-a szerinti személyes adatok javításának joga vagy a törvény 24. §-a szerinti feldolgozás korlátozása, \ t

a személyes adatok törlésének joga a törvény 23. §-a szerint, \ t

a törvény 27. §-a szerinti feldolgozás elleni kifogás joga, \ t

az adat hordozhatóságához való jog a törvény 26. szakasza szerint, \ t

az írásbeli vagy elektronikus úton történő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga az 5. cikkben említett szolgáltató címére vagy e-mailjére III.

Ezenkívül joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértette a magánéletét.

VII.

Adatvédelmi irányelvek

Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.

Az üzemeltető technikai intézkedéseket hozott az adattárházak és a személyes adatraktárak papíralapú, különösen ... jelszavak, vírusvédelmi programok biztosítására.

Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak az erre felhatalmazott személy számára hozzáférhetők.

VIII.

Záró rendelkezések

Az online rendelési űrlapból történő megrendelés benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelvet és elfogadja azt teljes egészében.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon jelölje be a hozzájárulást. Az Ön beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy ismeri és / vagy ismeri az adatvédelmi irányelvet, és elfogadja azt teljes egészében.

Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelvek új verzióját közzéteszik a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új verzióját az e-mail címére, amelyet az üzemeltetőnek nyújtott.

Ezek a feltételek 25.5.2018-én lépnek hatályba.